Ränneslättsturen 78 KM

Beskrivning av banan

Ränneslättsturen 78 KM har en uppdaterad och något mer kuperad bana från år 2022. Banan kan sägas vara uppdelad i fyra loopar.

Loop 1 (ca 20 km). Masterstart ut från Eksjö centrum för att snabbt övergå till okuperad cykling på grusvägar och breda skogsvägar. Den platta terrängen bryts av en längre brant backe längst västerut innan loopen vänder tillbaka mot flygfältet och den första depån.

Loop 2 (ca 7 km). Oavbruten singletrack. Relativt otekniskt och okuperat med ett gott flow. Tillbaka till depå.

Loop 3 (ca 20 km). Blandning av singletrack, grusvägar och breda skogsvägar. Relativt otekniskt och platt men det lite mer kuperade Bastaberget ska passeras. Depå.

Loop 4 (ca 30 km). Den sista loopen går österut och börjar med en enklare transportsträcka till Skidstugan och depå. Sen blir det tuffare då Ränneslättsturen får ett smakprov av Högefälle MTB Park och dess XCO-bana. Kuperat och bitvis mer tekniskt. Banan fortsätter på en blandning av singletrack, grusväg och skogsväg innan det blir ett sista smakprov av Högefälle MTB Park (puh!) och därefter målgång.

Lätta och svåra spårval

På ett par ställen utmed banan kan du välja mellan ett BLÅTT svårare men kortare spårval eller ett ORANGE lättare men längre spårval.

Vägval stenkistan


Ränneslättsturen sponsras av: