Anmälan/Startkuvert

imagesNRVWO4TTAnmälan till loppet sker genom menyn ovan och betalning skall göras i samband med anmälan.  Tävlingssekretariatet är öppet under lördagen mellan 15.00-18.00 samt tävlingsdagen mellan 8.00-9.30. För efteranmälan på plats tillkommer efteranmälningsavgift enligt Inbjudan/PM och betalning sker då på plats med betalkort, Swish eller kontant. Vid frågor runt din anmälan eller liknande kontakta ansvarig.