Författararkiv: Carl-Johan Bogmark

Coronaanpassat Ränneslättstur

Ränneslättsturen har nu beslutat att planera för ett Coronaanpassat genomförande. Ansökan till länsstyrelsen är på G. I stora drag innebär det att tävlingscentrum (TC) förläggs på Ränneslätt med en första slinga väster ut på det militära övningsfältet, andra slinga längs teknikspåret omedelbart väster om väg 32 och en avslutande slinga i terrängen norr om TC.… Läs mer

Välkommen till Ränneslättsturen 2021

Vi kämpar på. Även om osäkerheterna är stora och många så jobbar vi på för att försöka hitta lösningar för att få genomföra Ränneslättsturen 2021. Som alla vet så kan vi inte själva fatta besluten utan vi rättar oss efter de restriktioner och riktlinjer som ges ut. Scf håller på att försöka hitta olika möjligheter… Läs mer

Nyheter banorna

Vi försöker förbättra banorna hela tiden. 78:an har fått en liten utökning på den trevliga teknikbanan till förmån för ett stenigt endurospår som tagits bort. 21 km och 41 km sträckorna får en kortad del i banans inledning där vi tar bort ca 500 m grusväg och istället lägger till skogstigar vid Skidstugans energikontroll. Vi… Läs mer

Ny starttid dam tävlingsklasser 09.50

Vi har valt att flytta fram starten 20 min från planerat 09.30 till 09.50. Anledningen är att vi efter ca 44 km har en korsning i bansträckningen. Då vi samtidigt gjort en förändring i början av loppet som påverkar vill vi med detta utesluta risken att damernas tät kommer att möta kön i den senare starklungan.… Läs mer

Knatterace

Vi kör Knatterace runt tävlingscentrum, ca 750 meter lättcyklad bana bestående av grus- och gräsunderlag med några kortare inslag av stig. Alla barn födda 2011 eller senare är välkomna att delta, vi har krav på cykel utan stödhjul samt hjälm. Anmälan på plats vid vår servering utanför entrén till Olsbergs Arena mellan kl 08.30 –… Läs mer

Deltagarförsäkring

Det försäkringsskydd som via arrangörens tävlingsavgifter till Svenska Cykelförbundet ingår i årslicens, engångslicens (tävlingsklass) och anmälningsavgift (motionsklass), är begränsat. Försäkringens omfattning skiljer sig även åt om du har årslicens hos Svenska Cykelförbundet eller om du deltar med engångslicens och som motionär. Här kan du läsa mer om aktuell försäkring: Svenska Cykelförbundets idrottsförsäkring   En kompletterande försäkring för dig som… Läs mer