Information kring situationen med Coronaviruset

Planeringen inför Ränneslättsturen pågår för fullt. Vi har självklart den
pågående Corona pandemin med i tankarna när vi planerar och vi inväntar
vidare instruktioner som myndigheter delger oss löpande. Vi följer naturligtvis
även Folkhälsomyndighetens och Svenska cykelförbundets rekommendationer
och anvisningar.
Vi hoppas och tror att ni har förståelse för läget och så fort vi får ny avgörande
information så kommer den att delges samtliga berörda.
Vår ambition och önskan är att genomföra Ränneslättsturen 28 juni 2020.
Eksjö CK och Eksjö SOK

Kommentarerna är stängda för denna post.