Justerad Resultatlista med nettotider

Nu har vi justerat resultatlistorna utefter faktisk starttid. Liveresultaten är uppdaterade och övriga resultatlistor justeras inom kort. Fålla 5-6 är justerad 4 minuter och fålla 7-8 ytterligare 4 minuter.

Leave a reply