Kontakta oss

 

Om du har frågor angående Ränneslättsturen kan du kontakta någon av nedanstående
personer eller till Eksjö CK via e-post: eksjock@scf.se

Tävlingsledare
Mats Nerlund: 070-249 25 12
mats.nerlund@gmail.com

Stf Tävlingsledare
Lennart Henriksson: 070-084 10 81

lennart.henriksson50@gmail.com

Sekretariat
Sven Karlsson: 070-320 23 51
sven@kardans.com

Personal
Funderande banpersonal