PM med viktig information

Nu är årets PM publicerat, här finns stor mängd information om loppet som är viktigt att du känner till.
Det är Information om tider, startfållor, tidtagningschip, information utmed banan, säkerhet, sjukvård, Energikontroller och väldigt mycket annat.

Leave a reply