Separerade starter Ränneslättsturen

Ränneslätsturen 2017 dam elit.

 

Efterfrågan på separerad damstart

Efter önskemål som vi fått från några damer så vore det en stor fördel att tävlingsklasser dam, eller enbart dam elit, har en egen start i loppen i Ränneslättsturen. Här kommer information om läget och förutsättningar hos oss och vårt lopp.

 

Vad har vi gjort?

Alla lopp har olika förutsättningar och olika möjligheter att lösa separerade starter på ett bra sätt.

2016 provade vi i Ränneslättsturen en variant med damstart 5 min före övriga tävlingsklasser. Den lösningen var den vi då bedömde som lämpligast hos oss, det skulle då finnas stora möjligheter för bakomvarande herrar att passera på de många bredare grusvägarna första 2 milen. Det blev trots detta en obehaglig överraskning för många damer när de snabbare herrklasserna skulle passera. Flera av de som körde om verkade också tycka att det var en mindre bra lösning och var irriterade på de damer som man skulle köra förbi. 2017 valde vi därför att gå tillbaks till att alla i tävlingsklass startade samtidigt i led 1 – 4 vilket varit det länge gällande för våra lopp i cupen.

Arrangera sportsligt och säkert

För oss som tävlingsarrangör är det viktigt att förändringar också leder till förbättringar. Det finns några varianter på hur man kan separera damer och herrar vid start. Styrande är samtidigt hur vi startar med tanke på övriga distanser och ungdomsklasser.

Hade vi haft ett självklart och enkelt alternativ hade vi naturligtvis valt det.

Synpunkter utifrån

Vi i Ränneslättsturen har fått in värdefulla och skiftande kommentarer om hur separerade starter uppfattas och vi har fått förslag till man tycker att vi skulle kunna göra ett bra startalternativ.

Vi har också fått flera kommentarer och mail till oss på hur dåliga de alternativ som förekommit i olika deltävlingar varit. Det som inte varit bra är att olika snabba cyklister kör ifatt varandra och tränger sig fram utmed banan. Det är upplevelser som att det är otäckt och till och med kommentarer som att man aldrig kommer att starta det loppet igen så länge förutsättningarna är desamma.

Våra förutsättningar och andra startalternativ

Som de flesta känner till har vi 3 olika distanser och vi samsas om ca 8 mil bana. Vi måste ta hänsyn till tidsschemat där kortare distanser, som ligger före i spåret, skall hinna i mål. Att separera dessa klasser på andra spår och områden skulle innebära att vi behöva ytterligare flera mil mer preparerad bana och funktionärer. Det är idag inget alternativ. Att ha två tävlingsdagar, lördag-söndag skulle innebära mycket merarbete och de som förbereder skulle behöva ta semesterdagar innan helgen och inte heller det är ett enkelt alternativ.

Starttider

En start 10 – 40 min tidigare för damer skulle innebära att de snabbare herrarna kommer ifatt mellan 20 och 55 km där banan består av många smala stigar. Damerna skulle också behöva passera motion 41 km som är före andra halvan av loppet. Detta är mycket sämre än 2016 års alternativ.

Att starta damer 1 timme före innebär att ungdomsklasser och kortare motionsklasser är före med omvänt förhållande att nybörjare är framför i spåren. De sista damerna kommer även då att bli omkörda av herrar i loppets slut.

För vår del har vi idag ingen genomförbar variant där vi kan separera starter och distanser på ett sätt som förhindrar att obehagliga omkörningar uppstår.

Klassindelning

För herrar finns inte startgrupper efter klassindelning utan seedning efter tidigare prestation i led 1 – 4. På likande sätt för damer, de 10 högst placerade damerna i Långloppscupen startar i led 1, övriga i led 2 och 3.

Vi kan inte ha tidsdifferens mellan startleden pga att deltagarna i respektive klass är utspridda i startled efter prestation och inte efter klassindelning. Rullar inte startledet samtidigt blir det skillnader i starttid internt i klasserna vilket därför inte går.

Startfållor enligt Långloppscupen för tävlingsklasser dam nedan. Avsteg från detta kan göras vid respektive lopp med separat start för damer om det är önskvärt och genomförbart.

 

Fålla 1: Damer Elit placering 1-10 i Långloppscupen
Fålla 2: Damer Elit placering 11 och uppåt i Långloppscupen
Fålla 3: Samtliga i övriga damklasser

Mindre avvikelser kan förekomma mellan deltävlingarna. För mer information gå in på respektive deltävlings hemsida.

Möjligheter

Avsikten var i år att köra traditionellt men efter att frågan ställts så finns en möjlighet att få till en egen startgrupp för alla i Dam elit i Ränneslättsturen. Alternativet är att alla dam elit, oavsett seedning, startar i ett eget startled som blir startled 1b, direkt efter led 1 och före led 2.

Denna variant är den som vi till årets förutsättningar bedömer fungera hos oss. Bara en liten skillnad mot tidigare men vi kommer ändå ge möjligheten att alla Dam elit startar i en grupp med fördelarna det ger. Dam elit får nu samma startposition trots seedning från tidigare lopp. En konsekvens av ett sådant led är att dam elit cyklister inte kan välja position längre fram i led 1 bland de snabbaste herrarna. Andra alternativ vi utvärderat ser vi inte som förbättringar med den erfarenhet vi har idag.

Utvärdera

Vi behöver tänka i olika banor och prova oss fram. Vi utvärderar alltid efter loppet hur olika saker upplevs. Förhoppningsvis kan detta vara ett bra alternativ hos oss eller att vi kan skapa andra förutsättningar framöver.

 

För mer information och uppdateringar av information om Ränneslättsturen gå in på vår hemsida www.ranneslattsturen.se

 

Mats Nerlund

Tävlingsledare Ränneslättsturen

Kommentarerna är stängda för denna post.