Sjukvård

sjukvårdLäkare/ sjuksköterska finns vid Publikplats Ränneslätt, start/mål samt en mobil läkare och sjuksköterska. MC ordonnanser kan stå tillhands med telefonkontakt till sjuk- och olycksfallsvård.

ambulans