Tävlingsregler

Regler och förhållningssätt

Svenska Cykelförbundets tävlingsregler samt vanliga trafikregler gäller under hela arrangemanget. Allt deltagande sker på egen risk. All nedskräpning i naturen är förbjuden. Anmälda cyklister redovisas på internet med namn och klubb/ort.

Cykelförbundets tävlingsregler!

header_5_kopiera