Coronaanpassat Ränneslättstur

2021-02-27 | Av: Carl-Johan Bogmark

Ränneslättsturen har nu beslutat att planera för ett Coronaanpassat genomförande. Ansökan till länsstyrelsen är på G. I stora drag innebär det att tävlingscentrum (TC) förläggs på Ränneslätt med en första slinga väster ut på det militära övningsfältet, …

Välkommen till Ränneslättsturen 2021

2021-02-12 | Av: Carl-Johan Bogmark

Vi kämpar på. Även om osäkerheterna är stora och många så jobbar vi på för att försöka hitta lösningar för att få genomföra Ränneslättsturen 2021. Som alla vet så kan vi inte själva fatta besluten utan vi rättar oss efter de restriktioner och riktlinje …