Vilken bana väljer du?

78 km


Asfalt: 7 %

Grus- och skogsväg: 34 %

Stig: 59 %


Banan innehåller många kilometer stig och ett smakprov av XCO-banan Högefälle MTB Park.


1) Startloopen 0-22 km

Mestadels grusvägar, större stigar och traktorvägar. Lätt kupering med undantag för 600 m lång backe med 50 höjdmeter upp mot Norra Kulla efter 13 km. Avslutas med depå Ränneslätt.


2) Ränneslättsspåret 22-29 km

Kontinuerlig single track med härligt flow. Begränsade omkörningsmöjligheter. Lätt kupering.


3) Norra fältet 29-50 km

Variation av stigar och grus-/skogsvägar. Depå Vantarp efter 34 km. Det tekniskt utmanande Bastaberget med 70 höjdmeter passeras efter 43 km. I övrigt måttlig kupering.


4) Till Skidstugan 50-56 km

Transportsträcka till depå Skidstugan, mestadels på asfalt och grusväg.


5) Högefälle 56-78 km

Efter depå Skidstugan passeras Högefälle XCO med 50 höjdmeter. Därefter skogsvägar och stigar med måttlig kupering i tallskog. Det blir mycket stig, smal eller bredare, ända fram till mål.


43 km


Asfalt: 9 %

Grus- och skogsväg: 41 %

Stig: 50 %


Banan har samma sträckning som 78 km på startloopen. Därefter cyklar man direkt till depå Skidstugan för att avsluta med sista halvan av Högefälleloopen.


1) Startloopen 0-22 km

Mestadels grusvägar, större stigar och traktorvägar. Lätt kupering med undantag för 600 m lång backe med 50 höjdmeter upp mot Norra Kulla efter 13 km. Avslutas med depå Ränneslätt.


2) Till Skidstugan 22-32 km

Till depå Skidstugan, mestadels på asfalt och grusväg.


3) Södra Högefälleloopen 32-43 km

Efter depå Skidstugan blir det fina stigar och skogsvägar med måttlig kupering ända fram till mål.


21 km


Asfalt: 17 %

Grus- och skogsväg: 23 %

Stig: 60 %


Vår kortaste bana vars första del är mycket lättcyklad och vars sista del är en härlig blandning av stig och skogsväg.


1) Till Skidstugan 0-10 km

Till depå Skidstugan, mestadels på asfalt och grusväg


2) Södra Högefälleloopen 10-21 km

Efter depå Skidstugan blir det fina stigar och skogsvägar med måttlig kupering ända fram till mål.